De school hecht aan een goed contact met de ouders. Onderlinge communicatie is daarbij belangrijk.

De mentor houdt ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Minimaal één maal per schoolloopbaan gaat de mentor op huisbezoek. Dit bezoek vindt plaats in de eerste maanden van het schooljaar.

 

Klik hier voor de schoolgids.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.