Medezeggenschapsraad

Het Heyerdahlcollege heeft een Medezeggenschapsraad die namens ouders en personeel meepraat over onderwijs, bestuur, beleid en organisatie. De Medezeggenschapsraad heeft in een aantal gevallen instemmingsrecht.
Over andere zaken kan de MR advies uitbrengen.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur vertegenwoordigt tijdens de MR-vergaderingen het bestuur.

afbeelding