Pedagogisch-didactisch klimaat

Het pedagogisch-didactische klimaat van het Heyerdahl College ziet er als volgt uit:
1. Voor elke leerling is het uitgangspunt dat zijn leerweg past bij zijn specifieke individuele ontwikkeling, waarbij de leerling voor een deel zijn eigen lesprogramma bepaalt en leert hierin eigen keuzes te maken (zoals de profielkeuzes, stages, etc.).
2. Zelfreflectie en leren plannen zijn onderdeel van het leerproces.
3. De school biedt leerlingen een veilige leeromgeving.
4. Leerlingen leren wat samenwerken, samen leren en samenleven is.
5. De school biedt aan leerlingen motiverend onderwijs:
a. met een gevarieerd aanbod van praktische onderwijsactiviteiten;
b. waarin leerlingen zelf keuzes leren maken.
6. De school biedt leerlingen adequate begeleiding.

 

afbeelding