Hoe werkt het Heyerdahl College?

Gedurende de schoolloopbaan wordt het programma van de leerling steeds meer maatwerk op grond van eigen keuzes en mogelijkheden. ‘Ontdek wat je kunt’ is tenslotte het motto van de school. Leerlingen in fase 1 krijgen echter bewust een verplicht basisprogramma. Zo ontwikkelen zij hun basiskennis en komen ze in aanraking met alle praktijkvakken. Zij ervaren op deze manier zelf wat bij hen past en kunnen een weloverwogen beroepskeuze maken. De school past het programma natuurlijk wel aan het niveau van de leerling aan.

Eerste fase (duur: ongeveer 1,5 jaar)

In de eerste fase volgen alle leerlingen een breed onderwijsprogramma. Het is belangrijk om aan het begin van de schoolcarrière met zoveel mogelijk praktijkrichtingen kennis te maken en een goede basis te leggen met taal en rekenen.

Tweede fase ( duur: 1 tot 2 jaar)

De tweede fase is gericht op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en -competenties en de oriëntatie op arbeid. Ook de ontwikkeling van zelfredzaamheid blijft een grote rol spelen. In fase 2 krijgen leerlingen een meer individueel rooster met diverse vakken naar keuze. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor beroepsgerichte vakken,die aansluiten bij hun interesse. In het rooster is een aantal mogelijkheden waar de mentor en de leerling samen op basis van de doelen in het individueel ontwikkelingsplan vakken kiezen.

 

Derde fase (duur: 1 tot 2 jaar)

In de derde fase werken leerlingen toe naar werk of een vervolgopleiding (MBO). De leerlingen volgen een lesrooster met theorievakken en praktijkvakken die aansluiten bij hun keuzerichting. Klassikale mentoractiviteiten en individuele coachingmomenten maken deel uit van het lesrooster. De leerlingen werken op hun eigen niveau van het individuele uitstroomprofiel (regulier werk, begeleid werk of doorstroom MBO).De leerlingen starten met het volgen van twee dagen stage buiten de school. Het aantal stagedagen wordt uitgebreid naar drie tot maximaal vier dagen stage per week. 

 

 

afbeelding
afbeelding afbeelding