Eindonderwijs

In welke vakrichting een leerling ook wordt opgeleid, in alle gevallen krijgt de leerling de begeleiding en zorg die hij of zij nodig heeft. Naast het vakgebied is er aandacht voor rekenen, Nederlands, Engels en creatieve vakken.

We bereiden de leerlingen voor op hoe zij na het Heyerdahlcollege verdergaan. Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan daarbij centraal.

De school bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Daarbij hoort het leren vinden en behouden van passend werk. Dat kan regulier werk zijn, aangepast werk, dagbesteding of een op maat gemaakt traject op weg naar een MBO-diploma. Voor leerlingen die niet meteen aan het werk gaan, zetten we samen met leerling en ouders een vervolgtraject uit. Maar ook besteden we veel aandacht aan het wonen en de invulling van de vrije tijd.

Vrijwel alle leerlingen verlaten de school als ze 17 of 18 jaar oud zijn. Sommige leerlingen blijven - in overleg met ouders, school, leerling en onderwijsinspectie - een jaar extra op school. Schoolverlaters ontvangen het Getuigschrift Praktijkonderwijs.

afbeelding